• Tôn chỉ và hành động
  • Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội (HDI - Handico 7) thuộc Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội.Công ty là doanh nghiệp xây dựng hạng một trong phạm vi cả nước và Quốc tế. Trải qua gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, công ty đã tham gia thực hiện nhiều dự án trọng điểm của Hà Nội. Góp phấn xây dựng Thủ Đô và Đất Nước.
    Xem chi tiết ...
  • DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM
  • HDI TOWER 55 LÊ ĐẠI HÀNH – VẺ ĐẸP TRƯỜNG TỒN VƯỢT THỜI GIAN
    Tháng 12/2016, Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội (Handico 7) giới thiệu sản phẩm chung cư cao cấp HDI Tower – 55 Lê Đại Hành ra thị trường lần đầu ...
  • VIDEO CLIP